برخی نوشته‌هایم را (بنا به دلیل‌هایی) فقط از طریق ایمیل می‌‌فرستم. برای دریافت نامه‌ها ایمیلتان را اینجا ثبت کنید:

کلاس نویسندگی خلاق

دوره‌‌ی ۱۰۰ داستان

دوره‌ی ۲ نفره