نویسندگی آنلاین

یک نویسنده آنلاین حرفه‌ای چه ویژگی‌هایی دارد؟

برای اینکه در فضای آنلاین بنویسم لازم نیست نویسنده‌ای حرفه‌ای باشیم که تمام زمانش را وقف نوشتن کرده؛ بلکه هرکدام از ما با توجه به تخصصی که داریم می‌توانیم رسانۀ شخصی خودمان را داشته باشیم…