آفوریسم

100 پند من به خودم

1 همۀ آثار نویسنده‌ای که دوست داری بخوان. 2 به نظرات منفی بیش از نظرات مثبت وزن نده. 3 وظیفۀ تبلیغ و ترویج کارهایت را

ادامه مطلب »
آفوریسم-شاهین کلانتری

تعریف آدم قوی

در این بخش مجموعۀ جملات کوتاهی را می‌خوانید که من گاه و بی‌گاه در حین انجام کارهای مختلف نوشته‌ام؛ حین مصاحبه، حین تدریس، حین پیاده‌روی، حین خودخوری، حین شادی و سرخوشی و…

ادامه مطلب »