دهه هشتادی ها

10 پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها

10 پیشنهاد عملی برای دهه هشتادی‌ها+کلیپ

من به دهه هشتادی‌ها خوش‌بینم. و نوشتن برای آن‌ها را بسیار دوست دارم. دلگرمم به دهه هشتادی‌ها که به قول نیما غربال به دست از عقب کاروان می‌آیند.
دهه‌هشتادی‌های عزیز در این مطلب از چیزهایی نوشته‌ام که…

ادامه مطلب »