عشق

از عشق نوشتن

بی‌گمان نوشتن از عشق سهل ممتنع است.

کرورها نوشتۀ خوب و بد عاشقانه، قلم را با این سوال متوقف می‌کند:

آیا می‌توان دربارۀ عشق حرف تازه‌ای زد؟

ادامه مطلب »
از کجا بفهمم عاشق شدم؟

از کجا بفهمم عاشق شدم؟

به یاد چیزی افتادم که برای تاماس دو کوئینسیِ شاعر در دورۀ جوانی‌اش اتفاق افتاد و تا آخر عمر بر او تأثیر گذاشت. در لندن، در ازدحام آکسفرد استریت، او با دختری آشنا شد. یکی از آن دیدارهای تصادفی بود که در شهرهای بزرگ اتفاق می‌افتد. چند صباحی در کنار یکدیگر بودند، تا آن‌که تاماس دو کوئینسی مجبور شد برای چند روز لندن را ترک کند…

ادامه مطلب »
آن‌ها که از عشق می‌ترسند

آن‌ها که از عشق می‌ترسند

ترسوها همیشه به دنبال رازگشایی از عشق‌اند؛ اما عشق ثابت کرده که گشودنی نیست، ورزیدنی است!
روانشناسی، ازدواج و بدوبیراه‌گفتن ازجمله کارهای بشر برای زدودن رمز و راز از عشق است.
مثلاً ازدواج…

ادامه مطلب »