16 دی 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

این ۵۰ نفر

این ۵۰ نفر از دوستان و همراهان خوش‌ذوق و سختکوش من و مدرسه نویسندگی هستند. برای انتخاب افراد چند معیار دارم: ۱. داشتن وبگاه فعال

ادامه مطلب »