4 آذر 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

فرق کتابخوان

شوق معاشرت با فرد کتابخوان برای آن نیست که او از کتاب‌هایی که خوانده نقل کند. نه. این شاید ملال‌آور هم باشد.  فرد کتابخوان هم‌صحبت

ادامه مطلب »