خودشناسی

وسط یک رؤیا

گاهی به خودت تلنگر می‌زنی و می‌گویی ‘فلانی، هیچ حواست هست این زندگی که الان داری، یک زمانی رؤیایت بود؟ هیچ حواست هست که داری

ادامه مطلب »

جمله‌های لیز

چند روز است که این دو جمله ‌را گذاشته‌ام جلویم: «زندگی پاره‌ی کوچکی است که از مرگ به جا مانده.» -والت ویتمن «در رنج‌های گذشته

ادامه مطلب »