یک بازی ساده برای بهتر نوشتن

نویسندۀ بی کلمه مثل ماهی بدون آب است. من از بازیِ جمله‌سازی برای افزودن کلمات جدید به دامنۀ واژگانِ فعالم استفاده می‌کنم. بازی به این شکل است که سعی می‌کنم با سه کلمۀ جدی و بی‌ربط به هم حداقل ده تا جملۀ متفاوت بسازم. گاهی اوقات ممکن است فقط با کلمات عینی جمله‌سازی کنم و […]