17 تیر 1402 (فرمت تاریخ آرشیو روزانه)

آداب تکرار 

گلایه از حافظه به‌خاطر فراموشیدن کتاب‌ها بی‌راه است. مغز که سطل آشغال نیست؛ با همان سازوکاری که بسیاری از چیزهای اضافه و زائد را حذف

ادامه مطلب »