از تی‌شرت‌ تکراری مارک زاکربرگ چه چیزی می‌توان آموخت؟

از تی‌شرت‌ تکراری مارک زاکربرگ چه چیزی می‌توان آموخت؟

بعید است با یک‌بار روخوانی از کتابی جان کلام آن را دریافت کنیم، چه برسد به اینکه بتوانیم نکات ماندگاری را بیاموزیم. به نظر می‌رسد فقط با تکرار و مرور دائمی می‌توان به رمز و راز آثار بزرگ پی برد…