ایده‌ای برای بازبینی ایده‌ها+ 15 جملۀ کوتاه

ایده‌ای برای بازبینی ایده‌ها+ ۱۵ جملۀ کوتاه

چند وقت پیش یکی از دوستانم پرسید: «خب من هم ایده‌هایم را توی دفترچه‌ یادداشت می‌کنم؛ اما تلنبار کردن دفترچه روی دفترچه چه فایده‌ای دارد، چگونه و با چه سازوکاری دفترچه‌ها را بازبینی کنم به سمت عملی کردن ایده‌هایم گام بردارم…»

چرا زل نمی‌زنی به دیوار سفید؟

در اتاقت باید دیوار سفیدی باشد ، بدون حتی یک جای میخ ایده‌ها توی دیوار سفید است، آنقدر زل بزن تا بیاید روی دیوار هر روز چند دقیقه‌ای سر از کتاب و مانیتور بردار و خیره شو به قاب سفید دیوار بگذار جهان خودش را به تو عرضه کند توصیه ناصر تقوایی را فراموش نمی‌کنم: […]