من

من

  • من هر روز صبح به محض بیدار شدن ۳ صفحه می‌نویسم.
  • من هر روز ۱ نمایشنامه‌ می‌خوانم.
  • من معتقدم که نوشتن مقاله به صورت تخصصی می‌تواند در رشد فکری مؤثر باشد.
  • من عمیقن باور دارم که به‌محض شکل‌گیری شوق انجام کاری باید هرطور شده به آن پرداخت. برای مثال، ممکن است همین امروز شوق یادگیری مهارتی در شما ایجاد شود، بهترین کار این است که همین امروز تا می‌توانید سایر برنامه‌هایتان را لغو کنید و نخستین گام‌های یادگیری آن مهارت را بردارید و در روزهای آتی هم به همین روال ادامه دهید. گاه موکول کردن کاری به آینده -حتا آینده‌یی نزدیک- سبب می‌‌شود شوق و جدیت اولیه از دست برود.
  • من فعالیت هنری‌ام را با کاریکاتور شروع کردم و طی ۵ سال اولیه‌ی فعالیم بیش از ۴۰ جایزه کشوری و بین‌المللی در زمینه‌ی کاریکاتور کسب کردم. هنر کاریکاتور بود که پای مرا به مطلبوعات باز کرد و فعالیت در مجلات و روزنامه‌های مختلف سبب شد تا دستی هم در آتش نوشتن ببرم.
  • من معتقدم که آموزش هنری باید آزاد باشد و به چیزهایی مثل مدرک و مدرک‌بازی آلوده نشود. به‌طور مشخص برای هنرجوی یک کلاس نویسندگی، یافتن توان نگارش اثری پرمایه به‌مراتب مهم‌تر از کاغذپاره‌یی‌ست که در انتهای دوره به عنوان مدرک و گواهی حضور داده می‌شود.
  • من خوره‌ی خرید کتابم. شاید بتوانم بگویم که از هیچ چیز به اندازه‌ی خرید کتاب لذت نمی‌برم. در طول هفته بخش عمده‌یی از وقتم در کتابفروشی‌ها می‌گذرد، خصوصن فروشگاه‌هایی که کتاب دست‌دوم و کهنه و قدیمی می‌‌فروشند. در این فروشگاه‌ها چیزهای ناشناخته‌ و جالب بیشتر است.