۱۳۹۷-۰۱-۰۴
کلاس رقص با قلم

کلاس رقص با قلم

هیچ‌گاه در این شک نکن که گروهی کوچک از انسان‌های متعهد و با اندیشه می‌توانند جهان را دگرگون کنند. حقیقت همیشه همین بوده است...