۱۳۹۶-۰۴-۱۲

ولخرج باشید

تصور کنید آدم ولخرجی را که تا حوصله‌اش سر می‌رود روانۀ انقلاب می‌شود و با هر چه ته جیبش هست کتاب می‌خرد. چنین فردی چه شاد باشد و چه غمگین راهش را کج می‌کند سمت کتابفروشی...
۱۳۹۶-۰۵-۳۰
کتاب و کتابخوانی

زشت‌ترین جملۀ دنیا

مطلقاً قابل‌پذیرش نیست که کسی کمبود وقت و مشکلات زندگی را بهانۀ مطالعه نکردن کند. چنین آدمی با گفتن جملۀ بالا بی‌کفایتی و کندی‌ذهن خودش را عیان می‌کند...