۱۳۹۶-۰۴-۲۵

چگونه متمایز شویم؟

از تمایز می‌گفتم، راحت است، عجالتاً باید آستین همت را بالا بزنی و راهت را اندک اندک از گله جدا کنی...