۱۳۹۷-۰۴-۲۰
یک روش برای کتاب خریدن و مطالعه کردن

یک روش برای کتاب خریدن و مطالعه کردن

قصد مقایسۀ کلیشه‌ایِ قیمت پیتزا با کتاب را هم ندارم. چون بالاخره پیتزا خیلی مهم‌تر از کتاب است و در عمل ثابت کرده‌ایم که شکی در این موضوع نیست...