۱۳۹۷-۰۲-۲۹
او خشمگین می‌نویسد

او خشمگین می‌نویسد

دنبال فرصتی می‌گشتم که توی یکی از کلاس‌هایم این موضوع را شرح و بسط بدهم؛ اما هر بار نمی‌شد. جایی هم ندیده‌ام چنین پیشنهادی را تا به حال. حالا اینجا برای شما می‌نویسم...