۱۳۹۵-۰۸-۲۳

پافشاری در انجام کار

گاهی به خاطر اهمال کاری، بی خوابی، خستگی، بی اثر بودن قهوه، یا چیزهای دیگر وسوسه می‌شوم بعضی کارهای مهم اما غیر فوری را به بعد موکول کنم. اما به من ثابت شده اگر در کنار یک کار بمانم و سعی کنم هر طور شده آن را انجام بدهم حتماً از پس انجام آن بر می‌آیم. بارها شده احساس کرده‌ام ذهنم توان حل تمرین مسئله‌ای را ندارد یا جان نوشتن مطلبی را ندارم. اما مقاومت کرده‌ام و از پشت میز کارم تکان نخورده ام. و این مقاومت هیچوقت مرا ناامید نکرده است. در چنین مواقعی علیرغم انتظارم با ایده‌هایی خلاق […]