۱۳۹۵-۰۵-۱۹

دیدی گفتم؟!

فکر می‌کنم از احمد حلت یاد گرفتم که «دیدی گفتم» را هرگز به زبان نیاورم. اتفاق‌های مثبتی هم افتاد . دیدی گفتم جمله‌ای ضد رابطه است. جاهایی زیادی بوده که از فرط گفتن دیدی گفتم در حال انفجار بوده‌ام، اما نگفته‌ام. چه خوب ‌می‌شود اگر به حذف دیدی گفتم از دامنه‌ی جملاتمان را جدی‌تر بگیریم: اگر کسی در ازدواجش شکست خورد با افتخار جار نزنیم: دیدی گفتم. اگر کسی علیرغم پیشگویی‌های داهیانه‌ی ما،‌ کسب و کارش ورشکست شد، ‌از گفتن دیدی گفتم صرف نظر کنیم. اگر کسی بر خلاف توصیه‌های ما عمل کرد و در انتخاب رشته‌اش شکست خورد نگوییم: […]
۱۳۹۶-۰۷-۱۵
تلاش برای نخوابیدن نشانۀ چیست؟

تلاش برای نخوابیدن نشانۀ چیست؟

من موفقیت و رضایت خودم را با غالب بودن یکی از دو وضعیت زیر بر زندگی‌ام بررسی می‌کنم...
۱۳۹۶-۱۱-۱۰
نقل‌قولی که شما را بدبخت می‌کند

نقل‌قولی که شما را بدبخت می‌کند

گور ویدال نقل‌قول طنزی دارد که بهانۀ من برای نوشتن این پست کوتاه شد...
۱۳۹۷-۰۲-۱۴
دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

دقیقاً چرا به هیچ جایی نمی‌رسیم؟

زندگی 99 درصد ما با کارهای غیر مهم و رؤیاپروری برای کارهای مهم تلف می‌شود. آن 1 درصد دیگر مدام به خودش گوشزد می‌کند...