۱۳۹۷-۰۲-۱۵
اهمیت نوشتن جملات کوتاه

اهمیت نوشتن جملات کوتاه

سال‌ها پیش در انتهای جستاری از سعید عقیقی جمله‌ای خواندم که برای یک عمر با من ماند: در جمعِ بازدارندگان، بدنامی از گم‌نامی بهتر...