۱۳۹۶-۰۴-۱۳

یک عادت بد در مدیریت زمان

ما آدم‌ها عاشق رُند کردنیم. از انتظار برای شنبه و سر برج گرفته تا سر سال و قرن بعد. این موضوع در مدل ذهنی ما ریشه دوانده و به طرز مهلکی باعث اتلاف وقت می‌شود...