۱۳۹۶-۰۳-۱۷

چند سطر آخر کتاب تمرکز دانیل گلمن

واپسین سطرهای کتاب تمرکز دانیل گلمن با نقل‌قولی از دالایی لاما به پایان می‌رسد. این سؤالات برایم جالب و تأمل‌برانگیز بود و دلم خواست با شما به اشتراک بگذارم...