۱۳۹۶-۱۰-۰۷
ابزاری برای برآورد سطح درک و هوش‌ انسان‌ها

ابزاری برای برآورد سطح درک و هوش‌ انسان‌ها

بعضی از جملات کوتاه فقط یک جملۀ ساده نیستند که بخوانی و لذت ببری و از روی آن‌ها بگذری...