۱۳۹۷-۰۴-۱۸
چرا باید تکراری بنویسیم؟

چرا باید تکراری بنویسیم؟

همان‌طور که تکرار در خواندن کتاب‌های خوب، مفید و اثربخش است، تکرار در نوشتن نیز می‌تواند پروش‌دهنده و بهبودبخشندۀ ذهن و زبان ما باشد. گاهی حس می‌کنم دربارۀ برخی موضوعات بیش از اندازه می‌نویسم...