۱۳۹۶-۰۷-۱۷
تشویق نوشتن

آیا به یک مشوق نیاز دارید؟

فکر کردم بهترین مشوق من در زندگی چه کسی بوده است، کسی که هرروز من را با تشویق‌هایش هل بدهد جلو.
۱۳۹۷-۰۴-۲۸
اگر از تحسین‌شدن لذت می‌برید بخوانید

اگر از تحسین‌شدن لذت می‌برید بخوانید

جیم ران در یادداشت‌هایش نوشته که زمانی عادت داشته ایده‌هایش را روی کاغذ باطله و دستمال‌کاغذی و گوشه‌کنار سربرگ‌ها می‌نوشته اما بعد به این نتیجه رسیده که باید دفتری را به این کار اختصاص بدهد...