۱۳۹۷-۰۲-۲۴
مادر تخیلات

مادر تخیلات

گاهی به حافظ و سعدی فکر می‌کنم. به شب‌های تاریکی که در آن زیسته‌اند. شب‌های بدون برق.  شب‌های ظلمانی را در خلاقیت آن‌ها بی‌تأثیر نمی‌دانم...