۱۳۹۶-۰۱-۲۹

آیا نویسندگی نان و آب می‌شود؟

«آیا نویسندگی نان و آب می‌شود???» بدون پس‌وپیش، همین یک جمله را برایم فرستاده، با سه تا علامت سؤال برعکس! من در پاسخ نوشتم...
۱۳۹۶-۰۲-۱۷

علی کریمی خوب می‌نویسد

هرگز پیش نیامده پس از خواندن پست‌های او احساس اتلاف وقت کنم...
۱۳۹۶-۰۷-۱۴
راهی که کم‌تر پا خورده

راهی که کم‌تر پا خورده

مثل خیلی چیزهای دیگر، استراتژی و بازاریابی محتوا هم مد روز است، اما در عمل همه ماست‌ها را کیسه کرده‌اند! 
۱۳۹۶-۰۸-۰۱

یک حرفه‌ای در بازاریابی محتوا

به امیرمحمد شیخ ‌نژاد گفتم تو یک حرفه‌ای هست، چون از گرافیک سر درمیاوری...