۱۳۹۵-۰۵-۰۳

چرا زل نمی‌زنی به دیوار سفید؟

در اتاقت باید دیوار سفیدی باشد ، بدون حتی یک جای میخ ایده‌ها توی دیوار سفید است، آنقدر زل بزن تا بیاید روی دیوار هر روز چند دقیقه‌ای سر از کتاب و مانیتور بردار و خیره شو به قاب سفید دیوار بگذار جهان خودش را به تو عرضه کند توصیه ناصر تقوایی را فراموش نمی‌کنم: میزتان را بچسبانید به دیوار، دیوار را پرده سینما فرض کنید و هر چه روی دیوار می‌بینید، بنویسید…
۱۳۹۶-۰۶-۰۲
شاهرخ مسکوب

روزهایی که ایده‌ای برای نوشتن ندارم چکار می‌کنم؟

وقتی هیچ ایده‌ای برای نوشتن ندارم، می‌روم سراغ متون خوب فارسی و نیم ساعتی را به کلمه‌برداری می‌گذرانم...
۱۳۹۶-۰۶-۰۹

ایده‌یابی با اسم آدم‌های موردعلاقه‌مان

وقتی دنبال ایدۀ تازه‌ای می‌گردم، یا می‌خواهم دربارۀ موضوع مهمی تصمیم‌گیری کنم و نیاز به روش‌های خلاقانه دارم از این روشن بهره می‌گیرم...
۱۳۹۶-۰۶-۱۲
سبکباران ساحل ها

ماندن در کنار یک کلمه

الان چند روزی است که «سبکبارن ساحل‌ها» مثل خورده افتاده به جانم و رهایم نمی‌کند...