۱۳۹۵-۰۸-۰۲

رابطه عاطفی من با یک کتاب

بیا گذشته ها را اگر دوست داریم در آینده تکرار کنیم. در آینده زنده کنیم. قراول آثار گذشته بودن دلخوشی بی ربطی ست. بگذار گذشته، به این وضع و صورت، اصلا وجود نداشته باشد. -بهمن فرسی. رمان شب یک شب دو ۱ انقلاب‌گردی خونم پایین آمده بود و با اینکه باید کلی کار داشتم توی دفتر، تاب نیاوردم و انقلاب پیاده شدم. اول مثل همیشه رفتم کتابفروشی جیحون، توی جیحون همیشه چند کتاب تازه پیدا می کنم. جیحون یکی از بهترین کتابفروشی‌های انقلاب است. کیفیت چیدمان، رفتار مناسب فروشندگان و کامل بودن کتاب‌های مدیریتی و روانشناسی آن، باعث شده جیحون […]