۱۳۹۶-۱۱-۲۲
هنر-خوب-زیستن-رولف-دوبلی

جملات کوتاهی از جدیدترین کتاب رولف دوبلی

رولف دوبلی باز هم یک کتاب دیگر نوشته و سعی کرده با مخالف‌خوانی‌هایش بسیاری از ایده‌های پذیرفته‌شده در دنیای توسعه فردی و موفقیت را زیر سؤال ببرد...