۱۳۹۶-۰۳-۰۹

نوشتن و نویسندگی در ۱۰ کلمه

این‌ها نکاتی هستند طی این مدت یاد گرفته‌ام و دلم می‌خواهد با شما در میان بگذارم...
۱۳۹۶-۰۳-۱۱

چگونه انگیزۀ نوشتن را در خودمان حفظ کنیم؟

هم‌زمان با خواندن این کتاب حجم نوشته‌های روزانۀ من پنج برابر شد...
۱۳۹۷-۰۱-۰۸
فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگی

فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهات دنیای نویسندگی

وقتی می‌توانی بگویی کارشناس هستی که در یک زمینۀ بسیار محدود و مشخص، بتوانی فهرستی از عمیق‌ترین و بدترین اشتباهاتی که ممکن است روی دهد را تنظیم و ارائه کنی...
۱۳۹۷-۰۲-۲۳
ویدیو: شما با قلم و کاغذ می‌نویسید یا تایپ می‌کنید؟

ویدیو: شما با قلم و کاغذ می‌نویسید یا تایپ می‌کنید؟

این اولین پست ویدیویی SHAHINKALANTARI.COM است. بنا دارم از این پس پست‌های ویدیویی بیشتری دربارۀ نویسندگی، تولید محتوا و توسعۀ فردی منتشر کنم...