۱۳۹۷-۰۲-۲۳
ویدیو: شما با قلم و کاغذ می‌نویسید یا تایپ می‌کنید؟

ویدیو: شما با قلم و کاغذ می‌نویسید یا تایپ می‌کنید؟

این اولین پست ویدیویی SHAHINKALANTARI.COM است. بنا دارم از این پس پست‌های ویدیویی بیشتری دربارۀ نویسندگی، تولید محتوا و توسعۀ فردی منتشر کنم...