۱۳۹۷-۰۴-۰۲
ما همیشه با هم می‌نویسیم

ما همیشه با هم می‌نویسیم

می‌بینی درست در لحظاتی که حس می‌کنی جسم و ذهنت توان کافی ندارد، اتفاقاً بهتر می‌نویسی. آن خستگی کاذب...
۱۳۹۷-۰۴-۰۲

شما به خوبی چه چیزی هستید؟

گاهی اوقات کلمات قصار می‌توانند سوالات عجیب و مهیجی را برای ما ایجاد کنند. یکی از جملات خلاقانۀ نویسندۀ بزرگ «سال بلو» را برگزیده‌ام تا کمی دربارۀ آن با هم گفت‌وگو کنیم...