۱۳۹۶-۰۹-۲۸
مهم‌ترین مهارت برای یک مترجم حرفه‌ای

مهم‌ترین مهارت برای یک مترجم حرفه‌ای

به گمانم تسلط کامل به یک زبان خارجی مهم‌ترین مهارت یک مترجم نیست، یا به عبارتی اشراف به زبان مبدأ شرط لازم ترجمۀ خوب هست، ولی کافی نیست...