۱۳۹۶-۰۹-۱۵
موضوعی که همیشه ذهنم را مشغول می‌کند

موضوعی که همیشه ذهنم را مشغول می‌کند

هر کسی خودش را عاقل فرض می‌کند، به همین خاطر است که در جهان این‌همه احمق وجود دارد...