۱۳۹۶-۰۳-۲۳

اسم‌های اصیل و عجیب ایرانی-۱

گشتن توی کتاب‌فروشی دوستم امید از لذت‌بخش‌ترین کارهایی است که به سینما و پارک و کنسرت ترجیح می‌دهم. توی کتاب‌فروشی امید هیچ خبری از کتاب‌های نو و تازه‌چاپ نیست. دنیایی است از کتاب‌های کهنه و دست‌دوم...