آبان 1400(فرمت تاریخ آرشیو ماهانه)

وبلاگ آینه است

وبلاگ ما آینه‌ای از افکار ما در دوره‌های مختلف زندگی است. اما نه، هر وبلاگی آینه نیست. وبلاگی که گاه به گاه و از سر

ادامه مطلب »

نوشتن در پشت بام

ششمین کارگاه تولید محتوا با جمله‌ای از ژاک دوال شروع شد: «نویسندۀ خوب کسی نیست که همیشه خوب می‌نویسد، بلکه کسی است که آثارش منحصر به

ادامه مطلب »

اگر شروع کنی به نوشتن

پنجمین کارگاه تولید محتوا با جمله‌ای از جعفر مدرس صادقی در کتاب «توپ شبانه» شروع شد: «اگه شروع کنی به نوشتن، یاد می‌گیری. تو مجبوری

ادامه مطلب »