کتاب خریدن و کتاب خواندن | راهنمای کامل یک شکارچی کتاب!

در این پست دو هزار کلمه‌ای از موثرترین و بهترین روش‌هایی نوشته‌ام که طی چند سال کلنجار رفتن با کتاب و کتابخوانی کشف کرده‌ام. امیدوارم که این ایده‌ها به دور از کلیشه‌های رایج فضای کتابخوانی در ایران باشند.
«چگونه کتاب‌های خوبی انتخاب کنیم، بهترین روش مطالعه چیست؟ تندخوانی مفید است یا نه؟ بهترین روش یادگیری از کتاب‌ها چیست و …»
این‌ها بخشی از سوال‌هایی هستند که در این پست با جزییات به آن‌ها پرداخته شده است…