چرا باید رسانه خودمان را راه‌اندازی کنیم؟

به گمانم همانطور که ساختن کلبه‌ای کوچک در دل جنگلی بزرگ لذت‌بخش اما هراس‌آور است، ساختن رسانه‌ی کوچک شخصی هم -در بازار شلوغ محتوا و حجم بالای اطلاعات- کاری جذاب اما دشوار به نظر می‌رسد. اما چه باک. این هیچ از فریبایی بنا کردن چنین کلبه‌ای نمی‌کاهد؛ کلبه ای برای اندیشیدن و گفت‌وگوهای عمیق…