بهترین کتاب‌ها | معرفی کتاب | پشنهادهای شاهین کلانتری

فهرست پیش رو مجموعه‌ای‌ کتاب‌هایی‌ست که کیفیت آن‌ها را تایید می‌کنم. این اسامی را از میان صدها کتابی که خوانده‌ام برگزیده‌ام. از آنجایی که تقریباً از زیر و بم بازار نشر خبر دارم نمی‌گذارم هیچ کتاب جدیدی از زیر دستم در برود. پس این فهرست پیوسته به روز خواهد شد.
هر یک از کتاب‌های زیر بنا به ژانر خود  و علایق شما می‌توانند تحولی عمیق در مدل ذهنی و رفتارهای شما ایجاد کنند…