مدرسه نویسندگی

مدرسه نویسندگی بهترین کار من است. دربارۀ هیچ‌کدام از کارهای قبلی‌ام این‌قدر اطمینان نداشته‌ام.

حدود دو سال به‌روزرسانی مداوم سایتم و کانال مدرسه نویسندگی و همراهی چند هزار نفر از عشاق نویسندگی، اکنون به راه‌اندازی سایت رسمی مدرسه نویسندگی منجر شده است.

اینک در تحریریه مدرسه نویسندگی گروهی از بهترین‌ها را در کنار خودم دارم که هر کدام دبیری یکی از سرویس‌های سایت را بر عهده گرفته‌اند.

 

بازدید از سایت رسمی مدرسه نویسندگی

مدرسه نویسندگی