شغل نویسندگی | یک روش برای نوشتن و چاپ کتاب: انتشارات کوچک خودتان را راه‌اندازی کنید

تصور کنید در کلبه‌­ای میان یک دهکدۀ سرسبز زندگی می­‌کنید. هیچ سرصدایی مزاحم شما نیست و می­توانید تمام روز را به خواندن و نوشتن بگذارنید؛ و کتابخانۀ بزرگی دارید که یک قفسۀ آن شامل آثار چاپ شدۀ شماست. فقط اول هر ماه، حین نوشتن، صدای زنگ پیامک بانک به صدا در می‌آید…