بهترین داستان‌نویس زندۀ ایران

نمی‌شود شیفتۀ کلمه‌ها باشی و نویسندۀ رود راوی را دوست نداشته باشی. به گمانم بهترین نویسندۀ حال حاضر ایران ابوتراب خسروی است. همیشه کنار تختم یکی از کتاب‌های او را دارم. اگر کسی واقعاً عزم یادگرفتن فارسی درست و افزایش دامنۀ واژگانش را دارد نباید مطالعۀ آثار ابوتراب را از دست بدهد. نویسندۀ جوان اگر […]

تنها راه نویسنده شدن

دو سال پیش بود که دیگر از ننوشتن خسته شده بودم. تقریباً تمام کتاب‌های آموزش فیلم‌نامه‌نویسی و نویسندگی را خوانده بودم، اما همچنان نویسنده‌ای بودم که نمی‌نوشت! توقع نداشتم شاهکار بنویسم، برای من برون ریزی ذهنی و نوشتن خاطرات روزمره هم کافی بود اما به هیچ عنوان نمی‌توانستم منظم و مداوم بنویسم. یک هفته می‌نوشتم، […]

اطرافیان نویسنده

۱ جیم ران می‌گوید: شخصیت ما میانگین شخصیت پنج نفری می‌شود که بیشترین وقت خود را با آن‌ها می‌گذرانیم. می‌خواهم این جمله را وام بگیرم و آن را به دنیای خواندن و نوشتن تعمیم بدهم: احتمالاً سطح مهارت نویسندگی ما، میانگین آثار نویسندگانی می‌شود که بیشترین وقت را به مطالعه نوشته‌‌هایشان اختصاص می‌دهیم. نویسندگانی که […]