چرا زل نمی‌زنی به دیوار سفید؟

در اتاقت باید دیوار سفیدی باشد ، بدون حتی یک جای میخ ایده‌ها توی دیوار سفید است، آنقدر زل بزن تا بیاید روی دیوار هر روز چند دقیقه‌ای سر از کتاب و مانیتور بردار و خیره شو به قاب سفید دیوار بگذار جهان خودش را به تو عرضه کند توصیه ناصر تقوایی را فراموش نمی‌کنم: […]