۱۳۹۶-۰۱-۱۱

قدرت کامنت‌نویسی: ۳۰ نکته کاربردی

گام اول: هنر خوب گوش دادن گام دوم: آیا باید گوشی هوشمند داشته باشیم؟ گام سوم: قوانین کاشت نهفتۀ رؤیا گام چهارم:آیا تکرار بی‌حوصله‌تان می‌کند؟ گام پنجم: راز تحسین کردن گام ششم: کامنت نوشتن را دست کم نگیریم چند جملهٔ پراکنده در اهمیت کامنت نویسی: ۱ کامنت: نوعی از نویسندگی دیجیتال که می‌تواند مهم و مؤثر باشد. ۲ با کامنت گذاشتن برای محتوای موردعلاقه‌مان، از محتواهای مفیدی را که در اینترنت می‌بینیم حمایت می‌کنیم و از این منظر می‌توانیم در توسعهٔ کیفیت محتوای دیجیتال سهیم باشیم. ۳ کامنت‌نویسی یکی از بهترین تمرین‌ها برای نوشتن و اظهارنظر است. کامنت‌نوشتن قوهٔ استدلال ما […]