۱۳۹۵-۰۵-۰۶

هزار و یک ایده

گریچن رابین در مقدمه‌ی کتاب پروژه شادی به نکته‌ی مهمی اشاره می‌کند که برایم قابل تامل بود: «من اغلب از تجارب کاملاً شخصی یک فرد، چیزهای بیشتری یاد می‌گیرم تا از منابعی که حاوی اصول مشروح یا مطالعات به روز است. از نظر من آنچه که شخص خاصی در مورد تجربیاتش و آنچه برای او کارساز بوده است می‌گوید، حتی زمانی که فکر می‌کنیم هیچ وجه اشتراکی بین ما وجود ندارد، از هر گفتگوی دیگری با ارزش تر است» از این پس، در بخش«۱۰۰۱ ایده» از ایده‌هایی خواهم نوشت که از زندگی و تجارب دیگر افراد وام گرفته‌ام. نکاتی که […]