۱۳۹۷-۰۱-۲۰
گری واینرچاک

جملۀ بی‌نظیری از گری وی

گری واینرچاک از بهترین‌ و فعال‌‌ترین کارآفرین‌های افراد دنیای محتوا است. جملۀ کوتاه و زیبایی از او خواندم که به گمانم می‌تواند همۀ ما را برای آغاز و فعالیت بیشتر در حوزۀ تولید محتوا ترغیب کند...
۱۳۹۷-۰۱-۲۶
دربارۀ شهرت در میان یک اقلیت

دربارۀ شهرت در میان یک اقلیت

بعضی از نوشته‌ها هستند که ریل زندگی تو را به‌کلی عوض می‌کنند و باعث می‌شوند در مسیری کاملاً متفاوت حرکت کنی. چنین متونی گاه از چنان تأثیری برخوردارند که با نهایت توانت تلاش می‌کنی در اشتراک‌گذاری آن‌ها بکوشی...