۱۳۹۶-۰۱-۰۶

تمرینی مهم دربارهٔ انگیزهٔ نویسندگی

پیش نوشت: تقریباً تمام کتاب‌های آموزشی داستان‌نویسی که در ایران منتشر شده‌اند مؤلفان آمریکایی دارند؛ اما کتاب فن و هنر نویسندگی نویسنده‌ای آلمانی دارد؛ و جالب است که تفاوت نسبتاً مشهودی بین جهان‌بینی و تمرین‌های این کتاب نسبت به کتاب‌های فرهنگ آمریکایی وجود دارد. فن و هنر داستان‌نویسی را اتو […]
۱۳۹۶-۰۳-۱۱

چگونه انگیزۀ نوشتن را در خودمان حفظ کنیم؟

هم‌زمان با خواندن این کتاب حجم نوشته‌های روزانۀ من پنج برابر شد...
۱۳۹۷-۰۱-۲۵
دانلود رایگان کتاب نویسندگی آنلاین

دانلود رایگان کتاب نویسندگی آنلاین

به سیاق عبید زاکانی در رسالۀ صد پند تصمیم گرفتم گزیده‌ای از آنچه طی سال‌های اخیر دربارۀ نویسندگی آنلاین و تولید محتوا آموخته‌ام را مختصر و مفید در قالب 100 جلمۀ کوتاه در اختیار شما بگذارم...