۱۳۹۶-۰۳-۲۶

چگونه می‌شود نویسنده شد؟ از زبان یک نویسندۀ چینی

نویسنده در این کتاب با ده کلمۀ «خلق، رهبر، خواندن، نوشتن، لو شون، انقلاب، ناهمگونی، توده‌ها، مشابه‌سازی، شیره‌مالی» از چین معاصر می‌نویسد و تحولات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن...